Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 1 năm 2020.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Hàn Thuyên lần 1

Câu 7: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?

A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn.

B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước .

Câu 8: Điểm giống nhau vể tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế ki XIX là

A. chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao, mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.

B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành kinh tế.

C. chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, đất nước đứng trước cơ bị xâm lược.

D. đứng trước nguy cơ bị các nước đế quốc xâm lược và thống trị.

De thi thu THPT Quoc gia 2020 mon Su THPT Han Thuyen lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Hàn Thuyên lần 1

De thi thu THPT Quoc gia 2020 mon Su THPT Han Thuyen lan 1

Theo TTHN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here