Đề thi khảo sát chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020 lớp 12 môn vật lý có đáp án gồm 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 – THPT Liễn Sơn 

De thi khao sat lop 12 mon Ly 2019 - THPT Lien Son

Đáp án đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 – THPT Liễn Sơn 

CÂU

132

209

357

485

570

628

1

C

B

A

D

C

B

2

D

A

D

C

C

D

3

B

B

B

D

B

A

4

D

D

C

D

D

B

5

D

D

D

D

A

D

6

C

A

A

A

D

C

7

A

D

C

D

C

B

8

D

A

D

B

A

A

9

A

B

A

A

A

A

10

C

A

D

A

B

A

11

B

A

B

A

B

D

12

A

A

A

C

C

B

13

A

D

B

C

C

A

14

D

C

D

D

A

A

15

C

A

D

A

D

C

16

B

C

D

B

B

D

17

D

A

B

D

A

C

18

B

C

C

B

B

A

19

C

C

C

B

D

C

20

B

C

B

C

A

B

21

A

C

D

A

B

D

22

A

D

B

A

D

A

23

A

B

D

D

B

C

24

C

C

A

C

A

D

25

D

C

A

B

B

B

26

C

B

C

B

B

B

27

C

C

C

C

C

D

28

A

C

C

B

C

B

29

C

D

B

C

D

D

30

A

B

A

B

D

D

31

B

A

A

C

D

C

32

A

B

C

A

C

C

33

B

B

B

B

B

B

34

D

D

B

D

D

B

35

B

B

A

C

C

C

36

B

B

C

C

A

A

37

B

A

D

A

A

C

38

C

D

B

A

A

C

39

D

D

A

B

C

D

40

D

D

C

D

D

A

Theo TTHN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here