Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 tháng 9 năm học 2019 – 2020 trường THCS Archimedes gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra tháng 9/2019 môn Toán lớp 9 – THCS Archimedes

a) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9

b) Rút gọn biểu thức Q

c) Cho M = P.Q. Tìm các giá trị của x để M ≥ 0

Câu 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Gọi M là trung điểm của OB, đường thẳng d luôn đi qua M cắt (O) tại C và D. Gọi H là trung điểm của CD.

De kiem tra thang 9/2019 mon Toan lop 9 - THCS Archimedes

Theo TTHN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here