Tuyển tập đề thi 8 tuần học kì 1 môn Văn lớp 9 các năm gần đây 2018 – 2019 được tổng hợp từ các trường THCS trên cả nước mới nhất có đáp án.

Bộ 18 đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn – Mới nhất

18. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2018 – Quận Tây Hồ

17. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Trưng Vương 2018 – 2019

16. Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 9 THCS Thăng Long 2018 – 2019

15. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2018 – 2019 THCS Nguyễn Trường Tộ

14. Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Văn 9 – Tiền Hải 2017

13. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2017-2018 – THCS Hải Yến

12. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Trực Đạo 2017

11. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 – THCS Nguyễn Khuyến

10. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn – Nguyễn Tất Thành 2017

9. Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 – Vĩnh Tường

8. Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn 2017

7. Đề thi giữa học kì 1 năm 2016 môn Văn 9 – Quận Tây Hồ

6. Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 9 – Phòng GD Giao Thủy 2016

5. Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn – THCS Cao Viên năm 2015

4. Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn – THCS Thọ Nghiệp 2015

3. Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2015 – Việt Yên

2. Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn năm 2015

1. Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn năm 2014 – THCS Cao Viên

Theo TTHN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here