Tuesday, May 21, 2019

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Hà Nội năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây ...

Trường Đại học Đại Nam thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Đại Nam năm 2018 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng nhanh tay xem...

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo điểm chuẩn năm 2018

Các em cùng nhanh tay xem điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tại đây ...

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã được cập nhật chi tiết, các em cùng xem chi tiết...

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2018 đã được cập nhật chi tiết, cụ thể...

Thông báo điểm trúng tuyển vào trường Đại học An Giang 2018

Trường Đại học An Giang công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT QG năm 2018, các em cùng...

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Hùng Vương năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Hùng Vương năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây: ...

Trường Đại học Phú Yên công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Phú Yên năm 2018 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng xem tại đây...

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Duy Tân năm 2018

Trường Đại học Duy Tân thông báo kết quả trúng tuyển dựa vào phương thức xét điểm thi THPT QG năm 2018, được cập...

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Y Khoa Vinh năm 2018

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Y Khoa Vinh năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây ...

Recommended

- Advertisement -